فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشکده فنی دکتر شریعتی
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر پراگماتیکا مشغول به کار است.

زیبا نجفی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir