فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشگاه علم و فرهنگ مقطع کارشناسی معماری
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر هوبا طرح به مدیریت آقای بالازاده

سارا مالکی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir