فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

تاسیس استودیو معماری شخصی همراه با منیره محمدی

سارا مهرپناه

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir