فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

سحر کرمی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir