فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناس معماری داخلی دانشگاه آزاد رودهن
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

سروناز فهید

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir