فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری جهاددانشگاهی کرمانشاه
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

سعید عبدی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir