فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد پرند

حوزه فعالیت

همکاری در دفتر معماری زاو

سمیه سعیدی کشاورز

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir