فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناسی معماری موسسه اموزش عالی ارم شیراز

حوزه فعالیت

همکاری با شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده (شیراز)

سمیه علمی منفرد

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir