فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران جنوب

حوزه فعالیت

لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران جنوب

سهراب صمصام

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir