فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معاری دانشگاه آزاد رشت

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در استودیو معماری کا (محمد خاوریان) مشغول به کار است.

سوگند خمیسی فر

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir