فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشکده فنی شریعتی

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر معماری دیگر مشغول به کار است.

شادی بیطرف

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir