فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه سراسری گیلان

حوزه فعالیت

همکاری در دفتر اشکان باقری اقدم به مدت هشت ماه. همکاری در دفتر معماری ریرا به مدت یک سال. وی در حال حاضر از موسسین استودیو اوان با همکاری آزاده خرم و آقای سوادگر است.

شاها مغربی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir