فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران

حوزه فعالیت

وی به مدت یکسال در دفتر پرگار و در حال حاضر دفتر مهندس فیروز مشغول به کاراست.

صبا ترکاشوند

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir