فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوى كارشناسى معمارى دانشگاه آزاد تهران غرب

حوزه فعالیت

Grey & Ivy Archi[KID]

صبا میرحسینی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir