فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

علیرضا فردی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir