فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه پارس

حوزه فعالیت

همکاری در Re-On Studio (استودیو معماری امید نیکوکار) و KanLan(دفتر معماری کامران حیرتی) وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

علیرضا کشفی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir