فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه پارس

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر هومن طالبی/ مرز به مدت شش ماه. وی در حال حاضر در حرفه ی game design در بخش مارکتپلیس artstation مشغول به کار است.

علی جعفری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir