فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد رودهن
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر معماری فرشاد مهدی زاده

علی جمالی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir