فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معمعاری گرایش معماری دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

حوزه فعالیت

علی شریفی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir