فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر معماری دیگر مشغول به کار است.

عیسی قربانعلی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir