فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه هنر پارس

حوزه فعالیت

همکاری با مجموعه سراسر 

فراز مشهور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir