فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد پرند

حوزه فعالیت

همکاری در دفتر معماری مهندس تبریزی و استودیو معماری رویداد. از سوابق کاری او می‌توان به فعالیت در شرکت لوتوس و اطلس ایرانیان اشاره کرد. وی در حال حاضر به صورت مستقل مشغول به کار است.

فرناز خموشی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir