فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز

حوزه فعالیت

تاسیس استودیوی سوآپ “swapoffice” در تهران همراه با مهدی طاهری

فرناز منظور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir