فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه هنر تهران

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد در شیراز مشغول به کارمعماری است.

فهیمه روستایی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir