فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشکده فنی وحرفه ای مائده گرگان

حوزه فعالیت

به مدت 5 ماه سابقه کار در دفتر معماری کامران حیرتی (KAN LAN) و در حال حاضر در دفتر معماری امین سلطانپور

فهیمه صادقی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir