فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران

حوزه فعالیت

مدیر پروژه و ناظر در شرکت کومان

فیروزه یزدی پور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir