فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد

حوزه فعالیت

سابقه همکاری با دفتر معماری حرکت سیال به مدت یک سال، فعالیت در دفتر معماری هادی تهرانی و همزمان همکاری با آرکی کید. وی در حال حاضر استودیو Dvr را در مشهد تاسیس و در کنار آن با آرکی کیدز در مشهد همکاری دارد.

لعیا دادور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir