فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد قزوین
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر هوبا طرح به مدیریت آقای بالازاده

متین رستمی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir