فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب رشته معماری
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر معماری دیگر مشغول به کار است.

محمد امین طاهر آبادی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir