فارغ التحصیل دوره همگرا

 

لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر معماری دیگر مشغول به کار است.

محمد عابدین

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir