فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس مهندسی معماری دانشگاه آزاد اصفهان واحد دولت آباد

حوزه فعالیت

وی به صورت آنلاین در یک شرکت معماری در دبی مشغول به کار است.

مریم جعفری نژاد

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir