فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه شهید بهشتی

حوزه فعالیت

سابقه همکاری با کانون معماران معاصر و آرکی کید. وی در حال حاضر در آتلیه رواق مشغول به کار است.

مریم شاکر

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir