فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه شهید بهشتی

حوزه فعالیت

KanLan(دفتر معماری کامران حیرتی) و وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

مریم صحت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir