فارغ التحصیل دوره همگرا

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری اصفهان
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

تاسیس استودیو معماری شخصی همراه با سارا مهرپناه

منیر محمدی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir