فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد قزوین
فوق لیسانس MBA دانشگاه شهید بهشتی

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

مهدی فرقانی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir