معمارفارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

حوزه فعالیت

دفتر زاها حدید

مهیار راکعی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir