فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس مهندسی معماری دانشگاه آزاد اراک، دانشجوی انصرافی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد قزوین

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر معماری مرز

مینو مشهدی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir