فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری از دانشگاه آزاد قزوین

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

ندا رغائبی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir