فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

ندا صادقی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir