فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری از دانشگاه آزاد تهران غرب

حوزه فعالیت

همکاری در دفتر معماری مرز و دفتر مهندسین مشاور عرصه

ندا کردبچه

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir