فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی انصرافی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر تهران

حوزه فعالیت

شاغل در شرکت sweco شعبه فرانکفورت (بخش مسابقات)

نوید حاجی علی اکبر قمی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir