فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

حوزه فعالیت

وی به مدت یکسال بعد از فارغ التحصیلی در دفتر کامران حیرتی و پس از آن به مدت یک سال حرکت سیال مشغول به کار بود.

نگار کماسی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir