فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حوزه فعالیت

به طور مستقل روی پروژه ها فعالیت دارند

نیما شعاعی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir