فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه خوارزمی
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

هلیا معماریان

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir