مدیر و موسس ابرچینه، سخنران نشست اول ساختارهای ماسونری

| نماینده رسمی موسسه کل ارت در ایران
| کارشناسی معماری از کالج اینوارونمنتال دیزاین CED دانشگاه برکلی، کالیفرنیا
| دستیار ارشـد مرحوم پروفسـور خلیلی
| مدیر فنی اسبق موسسه معماری خــاک کالیفرنیا Cal-Earth
| طراح، مدرس، و ابنیـه گر بین المللـــی سازه های ابرخشتی

حوزه فعالیت

از مهمترین فعالیت های وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• مرکز آموزش زنان، خارطوم، سودان 2018.
• بیانیال دزرت-اکس، پالــــم اسپرینگز، کالیفرنیا 2017.
• فستیوال اورول، جزیـــره ترشخلـینگ، هلند 2014.
• ایکو پایلوت غنوت، صلاله، عمان، 2012.
• جانور خاکـی لندن، لندن، انگلیس 2012.
• بیانیال اسچوئر، نانتس، فرانسه 2009. •بوم گردی ترایــب وانتد، فری تاون، سیرا لئون 2010-2009. •نمونه سازی در پاک بروات، بم، ایران 2007. •آموزش و نمونه سازی، زلـــزله کشمیـر، پاکستان 2004.

ماسونری2
جلسه اول

هومان فضلی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir