فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناسی معماری از دانشگاه تهران مرکز

حوزه فعالیت

وی سابقه همکاری در دفاتر معماری کامران افشار نادری و بهرام شیردل را داراست.

پاشا ساده

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir