فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر شخصی خود مشغول به کارمعماری است.

پروین نعمتی زاده جونقانی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir