فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه کمال الملک نوشهر

حوزه فعالیت

همکاری در دفتر معماری زاو

پیمان برخورداری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir