فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

حوزه فعالیت

در حوزه طراحی تجربه و طراحی محصول دیجیتال مشغول هستند.

کسری قویدل

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir