فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر معماری مهندس تاج الدین

گلرخ مقدم

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir